Sve o gorivima za automobile što vas zanima – goriva na bazi gasa


auto-centar-forma-beograd-japanska-juznokorejska-vozila-goriva-na-bazi-gasa

U našim prošlim člancima smo se bavili benzinom i dizelom kao gorivima koja pokreću automobile. Danas Vam predstavljamo informativni pregled osnovnih karakteristika goriva na bazi gasa.

Sastav i vrste gasnih goriva

Komprimovani prirodni gas (CNG)

CNG je uglavnom sastavljen od metana (CH₄) u visokom procentu (obično preko 90%) i može se reći da je mešavina metana koja se koristi kao alternativa za benzin i dizel goriva. Može se naleteti i na skraćenicu LNG što je oznaka za isti prirodni gas koji je pod većim pritiskom pa je u tečnom stanju. 

Tečni naftni gas (LPG)

LPG se sastoji uglavnom od propana (C₃H₈) i butana (C₄H₁₀), i to u različitim proporcijama. Takođe je smeša gasova koja se koristi kao gorivo u automobilima koji su prilagođeni za korišćenje LPG-a.

Vodonik

Vodonik (H₂) je najjednostavniji i najrasprostranjeniji element u svemiru. Potpuno je čist gas i sve više se istražuje kao gorivo za drumska vozila. Automobili na vodonik emituju samo vodu i toplotu tokom vožnje.

Servisi za japanska i južnokorejska vozila na Novom Beogradu i Senjaku. Zakažite pregled ili servis vozila ovde.

Funkcionisanje u motorima

CNG i LPG se ubrizgava direktno u cilindre motora preko sistema ubrizgavanja goriva prilagođenog za gasna goriva. Ovaj sistem radi pod višim pritiskom u poređenju sa benzinskim sistemima. Gas se pali svećicom, kao i benzin, pokrećući proces sagorevanja. Produkti sagorevanja su voda, ugljen-dioksid i toplota kao nus proizvod.

Uticaj na okolinu

Gasna goriva su čistija prilikom sagorevanja od benzina i dizela, proizvodeći manje štetnih materija poput azotnih oksida (NOx), čestica i sumpora. Takođe emituju manje ugljen-dioksida (CO2) tokom sagorevanja u poređenju sa konvencionalnim gorivima i manja je emisija toksičnih supstanci, poput benzena i aldehida.

U našem sledećem članku pročitajte osnovne karakteristike električnih automobila, a ako želite da pročitate ceo serijal pogledajte naš prvi članak ovde.