Wynns – Čišćenje klima uređaja


Profesionalni tretman dezinfekcije klima sistema Wynn’s Airco-Clean je na svetskom tržištu jedinstven po vrhunskom kvalitetu i efikasnosti a sada je u standardnoj opremi Auto centra “Forma”. 

Klima uređaji će biti u potpunosti pročišćeni i sistem osvežen tako da možete da računate na nezagađen vazduh oslobođen od štetnih bakterija i smanjenje tegoba osoba sklonih alergijama i iritacijama.

Proizvodi koje koristimo u kombinaciji sa uređajem protiv bakterija i gljivica  testirani su po sledećim standardima : NEN-EN1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN 13697 .(čista površina i kontaminirana površina)
Proizvod je testiran na sledećim mikroorganizmima: Pseudomonas aeruginosa (1); Escherichia coli (2); Staphylococcus aureus (3); Enterococcus hirae (4); Candida albicans (5); Aspergillus niger (6).
Efikasnost preparata je demonstrirana posle vremena kontakta od maksimalno 15 minuta izuzev za NEN-EN 13697 (kontaminirana površina) gde je baktericidni efekat na (3) i (4) demonstriran posle kontaktnog vremena od 60 minuta.
Netoksičan i apsolutno bezbedan za ljudsko zdravlje.