Trepćuće zeleno svetlo odlazi u istoriju?


Da li ste jedan od onih vozača koji na trepćuće zeleno svetlo daje gas ili stiska kočnicu? Nekima je to signal da imaju još malo vremena da prođu raskrsnicu pa požure, a nekima je znak da ubrzo dolazi žuto i crveno svetlo na semaforu te se zaustavljaju. 

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Nikola Čelar, iznosi tvrdnju da “upotreba trepćućeg zelenog svetla nema uporište ni sa aspekta bezbednosti saobraćaja, niti sa apsekta efikasnosti”.

Prema istraživanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu 73% vozača vole trepćuće zeleno svetlo i smatra da ono treba da bude deo signalizacije. Međutim opservacijom jedne raskrsnice 24 sata zabeležen je manji broj prolazaka kroz crveno svetlo, ali je registrovan veći broj naletanja vozila kada je trepćuće zeleno u funkciji.

Servisi za japanska i južnokorejska vozila na Novom Beogadu i Senjaku. Zakažite pregled vozila ovde.

Veći broj naletanja vozila jedno na drugo je upravo u različitom tumačenju trepćućeg zelenog svetla – dilema da li dodati gas ili pritisnuti kočnicu.

Ni sa aspekta efikasnosti saobraćaja nije došlo do bržeg protoka vozila kroz saobraćajnice. Trepćuće zeleno usporava vozače koji ne koriste svih 20 sekundi koliko traje zeleno svetlo pa se zbog toga uvode i novi sistemi koji regulišu saobraćajnu signalizaciju na osnovu protoka broja vozila i gustine saobraćaja.

Uvođenjem novih sistema ova vrsta signalizacija odlazi u prošlost, a taman smo se navikli. Međutim nauka i dokazi u praksi ubrzaće dalje protok saobraćaja bez obzira kako nam to laički kao običnim vozačima izgledalo. 

auto-centar-forma-beograd-japanska-juznokorejska-vozila-trepcuce-zeleno-semafor