Kako funkcioniše radar za merenje brzine?


auto-centar-forma-beograd-japanska-juznokorejska-vozila-radar-za-merenje-brzine

Savremeni saobraćajni radari igraju bitnu ulogu u održavanju bezbednosti na putevima. Nije poenta samo napisati kaznu za prekoračenje brzine. Kada vozači znaju da mogu biti uhvaćeni u brzoj vožnji, sami smanjuju brzinu, a time je i postignut cilj da se vozi sporije i opreznije. Kako funkcioniše radar za merenje brzine?

Osnovni principi radara za merenje brzine

Ovi uređaji koriste elektromagnetne talase, obično u obliku mikrotalasa, da bi merili brzinu vozila. Evo kako to funkcioniše:

Emitovanje signala – radar uređaj šalje snop mikrotalasa prema vozilima na putu.

Refleksija signala – kada se snop mikrotalasa sudari sa vozilom deo energije se reflektuje od površine vozila prema radaru.

Promena frekvencije – kako se vozilo kreće prema radaru ili udaljava od njega, frekvencija reflektovanog signala se menja usled Doplerovog efekta. Ova promena frekvencije se koristi za izračunavanje brzine vozila.

Izračunavanje brzine – radar obrađuje promenu frekvencije i koristi je za izračunavanje brzine vozila u odnosu na položaj radara.

Servisi za japanska i južnokorejska vozila na Senjaku i Novom Beogradu. Zakažite pregled ili servis vozila ovde

Različiti tipovi radara

Stacionarni radar – ovi uređaji su postavljeni na fiksnim lokacijama duž puteva i neprestano prate brzinu vozila koja prolaze. Kada detektuju vozilo koje prekoračuje dozvoljenu brzinu generišu automatsku prekršajnu kaznu.

Pokretni radar – policija i druge ovlašćene osobe koriste ručne radare koji se mogu postaviti na vozilo ili nositi. Ovi uređaji omogućavaju praćenje brzine vozila u pokretu.

Brzinski radari – ovi uređaji su specijalizovani za merenje brzine vozila na većim rastojanjima, često na auto-putevima. Oni mogu efikasno pratiti brzinu većeg broja vozila u kratkom vremenskom periodu.

Lidar (Light detection and ranging) – Iako ovo nije radar u klasičnom smislu, Lidar koristi laser za merenje brzine vozila. Funkcioniše slično principima radara ali koristi svetlosne talase umesto radijskih.

Vozite pažljivo bez obzira na radar, bezbednost je na prvom mestu. Savremeni radari su prilično precizni i mogućnosti za greške su smanjene na minimum pa klasična opravdanja kako niste vozile toliko brzo koliko radar pokazuje, odavno nisu moguća.