Ako ne produžite registraciju 60 dana – ostajete bez tablica


Saobraćajna policija će u narednom periodu pojačati kontrolu vozila u cilјu otkrivanja prekršaja upravlјanja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice. 

U pomoć policiji pritećiće tehnologija pošto će se prekršioci otkrivati uz pomoć kamera za video nadzor saobraćaja u gradovima, kamera na graničnim prelazima i auto putevima kao i uz pomoć kamera na patrolnim vozilima.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima definisano je da motorno ali i priklјučno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju nakon isteka roka važenja registracione nalepnice. 

Vlasnik odnosno korisnik registrovanog vozila, koji u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan je da vrati registarske tablice organu koji ih je izdao, i u slučaju kada takvo vozilo ne koristi u saobraćaju.

Kada policija zatekne vozilo kome je istekla registraciona nalepnica, vozaču izdaje prekršajni nalog, oduzimaju se registarske tablice i vozilo se isključuje iz saobraćaja. 

Propisana novčana kazna za vlasnike vozila koja su fizička lica je 10000 do 20000 dinara, a za vlasike vozila koji su pravna lica 50000 do 600000 dinara. 

U slučaju saobraćajne nezgode koju je izazvao vozač vozila kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, a samim tim i rok polise osiguranja, štetu nadoknađuje Udruženje osiguravača Srbije. Zahtev u visini isplaćenog iznosa naknade štete, kamate, sudskih i drugih troškova, ostvaruje se od vlasnika vozila, bez obzira na to ko je upravlјao vozilom prilkom nezgode.