Tipovi kočnica


U okviru serijala o kočnicama, u prošlom članku smo se bavili greškama prilikom kočenja. Koje sve kočnice postoje? Bavićemo se samo kočnicama na automobilima, a ako imate problem sa kočionim sistemom, obratite se našim majstorima u nekom od servisa na Senjaku i Novom Beogradu.

Koje su vrste kočnica? Osnovna podela kod automobila prema funkciji je na radne i pomoćne kočnice. Najzastupljenije radne kočnice su disk i doboš kočnice, a pomoćna kočnica je u većini slučajeva ručna kočnica.

Disk kočnica

U većini novijih i modernih automobila nalaze se disk kočnice. Kočioni disk se vrti zajedno sa točkom, obuhvataju ga kočiona klješta unutar kojih se nalaze kočione pločice. Prilikom kočenja i pritiska na papučicu kočnice, uz pomoć hidraulike kočione pločice pritiskaju kočioni disk i na taj način se usporava okretanje točka.

Doboš kočnice

Ove kočnice su veoma slične disk kočnicama, a razlika je u tome što doboš kočnica funkcioniše po principu ostvarivanja trenja uz pomoć seta kočnih obloga (pakni), koje pritiskaju unutrašnju površinu rotirajućeg doboša. Doboš kočnice su jeftinije od disk kočnica, lakše se održavaju i menjaju. Mana ovih kočnica je pregrevanje i na taj način umanjuju sposobnost da zaustave vozilo.

Ručna kočnica

Povezana je sa radnim kočnicama, obično parom smeštenim na zadnjim točkovima. Kod većine proizvođača ova kočnica dolazi sa polugom koja je postavljena na središnjoj konzoli. Postoje i automobili kod kojih se aktiviraju drugom papučicom, obično pored podnih papučica. Osnovna funkcija ručne kočnice je da zaustavi vozilo u slučaju kada se pokvari ceo kočioni sistem ali najčešće se koristi za održavanje automobila u mestu.

Napomenuli bi smo i da postoji napredna tehnologija ABS koja je integrisana u dizajn modernih kočionih sistema.

Sistem se sastoji od senzora koji prate brzinu rotacije pojedinih točkova. Prilikom naglog kočenja, posebno pri mokrom kolovozu, postoje uslovi da se točkovi zaključaju te gume proklizavaju. Kada se otkrije proklizavanje, ABS brzo pulsira kočioni pritisak vozila, smanjuje brzinu rotacije točkova i omogućava gumama da uspostave kontakt sa drumom.

Redovno proveravajte stanje kočnica na Vašem automobilu, posebno prilikom prelaska iz jedne sezone u drugu, na jesen i na proleće. Budite obazrivi i spremni na uslove na putevima koji se mogu drastično promeniti u kratkom vremenskom roku.