Toyota proizvodni sistem – mreža partnera i konsenzus


Svako hoće da sarađuje sa pouzdanim partnerom a Toyota se godinama profiliše kao siguran, lojalan i pouzdan partner. Baš kao i automobili koje proizvode, sigurni, lojalni, pristupačni širokom spektru kupaca zbog odličnog odnosa kvaliteta i cene, ekonimični za servis i održavanje.

U prethodnom članku smo se bavili temom pouzdana tehnologija i liderstvo u okviru Toyota proizvodnog sistema. Pred Vama su poslednja 4 principa kojih se Toyota pridržava.

Princip 11:

 • Poštovanje partnera i dobavljača kao produžena ruka poslovanja.
 • Pomaganje partnerima da rastu i razvijaju se.
 • Pomoć partnerima da se poboljšaju.

Princip 12:

 • Umesto teoretisanja o tome šta računar ili drugi ljudi kažu, odlazak lično na izvor problema i rešavanje ako je to moguće.
 • Mišljenje i donošenje zaključaka na osnovu lično verifikovanih podataka.
 • Menadžeri i rukovodioci takođe lično utvrdjuju podatke i činjenice.

Princip 13:

 • Odluke donositi konsenzusom, razmatrajući sve opcije.
 • Brzo sprovoditi odluke.
 • Ne držati se slepo jednog pravca nego razmotriti sve alternative.
 • Proces konsenzusa je dugotrajan ali kada se donese odluka stvaraju se uslovi za brzu implementaciju.
 • Dizajnirati procese koji ne zahtevaju inventar.
 • Zaštiti bazu znanja u firmi, gradeći stabilne zaposlene, sporu promociju i sistem napredovanja.

Princip 14:

 • Cilj je postati organizacija koja neprestano uči i razvija se.