Tehnički pregled vozila ima nove cene!


Mnogo bure se podiglo u vezi tehničkog pregleda vozila tokom prethodne godine, od strogih pravila samog pregleda do različitih cena, koje su svakako bile veće u odnosu na pređašnje. Novom odlukom Vlade Srbije regulisana je najniža i najviša cena redovnog godišnjeg tehničkog pregleda kao i cene kontrolnog i vanrednog pregleda. 

Prema novoj odluci najniža cena za ove usluge za putnička vozila iznosiće 3070 dinara sa PDV-om, a najviša 6020 dinara sa PDV-om. Opseg za motocikle, mopede i traktore iznosiće od 2120 do 4120 dinara sa PDV-om. Opseg za teretna i priključna vozila iznosiće od 6020 do 11920 dinara sa PDV-om.

Servisi za japanska i južnokorejska vozila na Senjaku i Novom Beogradu. Zakažite pregled vozila ovde ili nas pozovite telefonom

Prema cenovniku koji je propisan izbećiće se situacije proizvoljnog naplaćivanja usluga tehničkog progleda. Posebno je to bio slučaj kod vanrednih tehničkih pregleda gde su vozači često bili prinuđeni da obavljaju pregled, a nesavesni pružaoci ovakvih usluga smatrali da i cena treba da bude vanredna, po pravilu viša.

Polemika u vezi tehničkog pregleda i dalje je u toku. Statistika govori da tehnička neispravnost vozila učestvuje sa tek 3% kao uzrok saobraćajnih nezgoda. Međutim, struktura tih 3% neispravnosti vozila nije precizno definisana, jer nije isto ako je na vozilu neispravan kočioni sistem ili je u pitanju neispravna signalna lampica na kontrolnoj tabli. 

Jedino je sasvim tehnički ispravno vozilo sigurno na drumu, a od sada je i tačno definisana cena usluge koju morate platiti da bi ste to utvrdili. Bez obzira na cenu pregleda, podržavamo u potpunosti ispravna vozila, iako procenat od 3% deluje mali. Na 100000 saobraćajnih nesreća, sami zaključite da li je procenat veliki ili ne.

auto-centar-forma-beograd-japanska-juznokorejska-vozila-tehnicki-pregled-cena-2022