Kome se obratiti ako Vam pukne guma od udarne rupe na putu?


Rupe na putevima nisu nikakva novost ali postoje i one od kojih gume na automobilu pucaju, a felne se krive. Kome se obratiti u tom slučaju i kako naplatiti štetu?

Zbog udarne rupe na putu i oštećenja točka možete potraživati sredstva za nadoknadu štete. U slučaju da sumnjate na udarnu rupu kao posledicu štete uradite sve po propisu. Zaustavite i obeležite vozilo, obucite reflektujući prsluk, napravite video snimak po mogućstvu kao i slike i pozovite policiju radi zapisnika.

Policijski zapisnik i zapisnik o šteti iz osiguravajuće kuće potrebno je podneti preduzeću koje je zaduženo za održavanje puta koje je nadležno za tu deonicu. 

Pouzdani servisi sa više od 20 godina iskustva za japanska i južnokorejska vozila. Zakažite pregled ili servis Vašeg vozila ovde.

U Zakonu o putevima, Član 13, definisana je ova problematika:

Upravljač javnog puta dužan je da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu puta, u cilju nesmetanog i bezbednog odvijanja saobraćaja uključujući i organizaciju naplate putarine. Upravljač javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja radova na održavanju puta propisanih ovim zakonom, odnosno zbog izvođenja tih radova suprotno propisanim tehničkim uslovima i načinu njihovog izvođenja.

Takođe dobro je znati ko je nadležan za određene puteve. Ulice u gradu održavaju lokalna gradska putarska preduzeća. Ako je šteta nastala na primer u Beogradu nadležan je JKP “Beograd put“. Ako je šteta nastala na lokalnom putu ili autu putu najbolje je pozvati JP Putevi Srbije i raspitati se o nadležnosti. Na primer, ako je šteta nastala dok ste vozili preko Zlatibora, nadležni su JP Putevi Užice.

Nemojte se ustručavati da ostvarite svoja prava, sve je što potrebno jeste biti dobro informisan. 

auto-centar-forma-beograd-udarne-rupe-na-putu-naplata-stete