Koliko konjskih snaga ima jedan konj?


Ako se snaga motora meri u konjskim snagama, logično je da automobil od recimo 100 KS ima snagu 100 konja. Međutim, jedan konj ima 8 konjskih snaga. Proračun jedne konjske snage iznosi 1 KS = 75 kg m/s. Ako je jedan konj snažan 1 KS, trebao bi da je u stanju da predmet težak 75 kg podigne na 1 metar visine za jednu sekundu.

Takav način proračuna datira iz vremena kada su se konji više koristili za rad, dok se u novije vreme prelaskom na metrički sistem, snaga izražava u vatima (W), odnosno kilovatima (kW). 

Međutim, da bi se sagledale performanse motora, potrebna su još dve veličine, a jedna od njih je – momenat sile tj. obrtni momenat. Obrtni moment je u stvari jednak proizvodu sile i udaljenosti mesta na kojem deluje ta sila od ose rotacije. Ova udaljenost se zove krak sile. Bitna stavka je i broj obrtaja motora. Što je veći broj obrtaja veća je i količina utrošenog goriva, a time je i proizvedeno više energije. Više obrtaja – više snage. Da bi smo povezali snagu i momenat, koristimo sledeću formulu: 

KS = Nm * O / 7024, gde je O broj obrtaja motora izražen u 1/min.

Snaga motora nam govori koliko lako će automobil istrpeti određeno opterećenje. Moment nam je potreban da bi znali kada će taj automobil postići određenu brzinu. Što je viši maksimalni moment koji neki motor razvija (pri određenom broju obrtaja) to će automobil lakše podneti i izdržati opterećenje pri nižem broju obrtaja, jer će ujedno njegov motor moći ostvariti veću snagu pri tom broju obrtaja.

Ako Vam motor ne “vuče”, ne krivite manjak konjskih snaga, možda mu je samo potreban dobar servis! Zakažite pregled Vašeg vozila u nekom od naših servisa na Senjaku i Novom Beogradu.