Deca su takođe učesnici u saobraćaju – Obratite pažnju!


U susret 1. septembru uvek se dotaknemo teme bezbednosti dece u saobraćaju. Ali deca idu u školu više od 9 meseci u godini, a prema statističkim podacima, jednako su ugrožena bez obzira na godišnje doba i period godine. Školska 2020/2021. godina svakako će biti specifična, usled epidemije korona virusa, ali na pojedine stvari potrebno je zaista obratiti pažnju.

Još tokom 2015. godine Republika Srbija donela je važan dokument „Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine“  koji ima za cilj da unapredi bezbednost i spreči stradanje u saobraćaju.

U okviru strategije definisana su i pitanja bezbednosti dece u saobraćaju:

  • Da od 2020. godine nema poginule dece u saobraćaju.
  • Da se u 2020. godini prepolovi broj povređene dece u saobraćaju u odnosu na 2011. godinu.
  • Da se u 2020. godini, godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda prepolove, u odnosu na 2011. godinu.

Međutim, statistika govori da je u periodu od 2016. do 2018. godine smrtno stradalo 41. dete, a 4604. dece je zadobilo teže ili lakše telesne povrede u saobraćajnim nezgodama. Više od 50% dece stradalo je kao putnici, 39% kao pešaci i 7% kao biciklisti. 

Podatak da samo 52% roditelja prevozi decu u vozilu na zakonom propisan način je zabrinjavajući. Procene su da bi oko 70% mališana preživelo ili bi zadobilo lakše telesne povrede da su bili adekvatno vezani ili u odgovarajućim auto-sedištima.

Apelujemo na Vas vozače da posebno obratite pažnju na decu, jer ulica nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već i za kretanja ostalih učesnika u saobraćaju. Polazak u školu svakako će doprineti povećanom broju dece koja svakodnevno pešače po trotoaru, ali i prelaze put, na mestima koja nisu uvek najbolje obeležena i obezbeđena.

Mislite o tome da je i Vaše dete pešak i učesnik u saobraćaju, a setite se vašeg detinjstva kako bi mogli bolje da ga razumete kako mu je kada prelazi ulicu. Život deteta zavisi od Vas i Vaše saobraćajne kulture, kao i ispravnosti vozila. 1. septembar je samo podsetnik na pravila koja bi trebala da važe 365 dana u godini.