Oznake i simboli na gumama – nosivost i brzina


U prethodnom članku smo se bavili temom nalepnica EU.

Oznake sastavljene od dvocifrenog ili trocifrenog broja i slova pokazuju nam nosivost i klasu brzine pneumatika.

Na primer broj 91 označava da guma može nositi teret od 615 kilograma težine, pa stoga sve 4 gume mogu nositi zajedno 2460 kilograma.

Shodno tome, nosivost svih pneumatika zbirno ne sme biti manja od najveće nosivosti automobila.

Klase za brzinu su označene slovima Q, T, H, V, W i Y, a dozvoljavaju brzine do 160, 190, 210, 240, 270 i 300 km/h.

Postoji i oznaka ZR koja dozvoljava brzinu veću od 240 km/h.

U sledećem članku ćemo obrađivati temu oznaka DOT.

auto-centar-forma-beograd-japansko-korejska-vozila-oznake-gume-dimenzije