Kako pravilno šlepati automobil?


U slučaju da vozilo ne može da se kreće zbog kvara ili oštećenja dozvoljeno je šlepanje. Ali ako je šlepanje nepropisno i nisu ispunjeni propisani uslovi, kazna je 5000 dinara.

Izbegnite plaćanje kazne i pročitajte naše savete:

  • Ukupna masa vučenog vozila ne sme da bude veća od ukupne mase vučnog vozila.
  • Vozilo koje obavlja šlepanje mora imati sva četiri migavca uključena, kao i vučeno vozilo.
  • Na oba vozila je obavezno postaviti signalni trougao.
  • U vučenom vozilu se sme nalaziti samo vozač.
  • Ako se vozilo vuče užetom rastojanje mora iznositi od 3 do 5 metara.
  • Ako je vučenje rudom u pitanju, odstojanje između vozila može biti i manje od 3 metra, ali ne sme prelaziti više od 10 metara.
  • Maksimalna brzina kojom se vučno vozilo sme kretati tokom šlepanja neispravnog vozila iznosi 40km/h.

Ako je Vaše japansko ili južnokorejsko vozilo udaljeno više od 100 kilometara, a motor nije u funkciji, tada neće raditi ni servo uređaj kao ni kočnice pa Vam ipak savetujemo da pozovete šlep službu i pravac Auto centar Forma. Zakažite servis u nekom od naših servisa na Senjaku i Novom Beogradu.