Monthly Archives: September 2020


Tipovi kočnica

U okviru serijala o kočnicama, u prošlom članku smo se bavili greškama prilikom kočenja. Koje sve kočnice postoje? Bavićemo se samo kočnicama na automobilima, a ako imate problem sa kočionim sistemom, obratite se našim majstorima u nekom od servisa na […]


Greške prilikom kočenja

U prošlom članku smo se bavili savetima za pravilno kočenje, a koje su to greške koje je potrebno izbeći prilikom kočenja? U svakom slučaju ispravne kočnice se ne dovode u pitanje. Proverite Vaš kočioni sistem u jednom od naših servisa […]


Saveti za pravilno kočenje

Nožna kočnica služi za kočenje i zaustavljanje automobila, a ručna kočnica za zaustavljanje automobila u slučaju gubitka kočione tečnosti u sistemu za kočenje. Jedan od bitnijih sistema u automobilu jeste sistem za kočenje, pa Vam savetujemo da redovno idete na […]


Bez alata nema zanata

Dobar servis automobila osim vrhunskih automehaničara mora da ima i prateći adekvatan alat bez koga sve veštine majstora ne mogu doći do punog izražaja. U nekom od naših servisa na Senjaku i Novom Beogradu možete da se uverite u sposobnosti […]