Daily Archives: 26/08/2019


Kako pravilno šlepati automobil?

U slučaju da vozilo ne može da se kreće zbog kvara ili oštećenja dozvoljeno je šlepanje. Ali ako je šlepanje nepropisno i nisu ispunjeni propisani uslovi, kazna je 5000 dinara. Izbegnite plaćanje kazne i pročitajte naše savete: Ukupna masa vučenog […]